Stanowiska pracy do zwierzętarni

Badania na zwierzętach, wymiana klatek i procedury usuwania ściółki są teraz prostsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne dzięki gamie komór VIVA® do zwierzętarni Esco.

Wraz z wprowadzeniem serii VIVA® Esco wykorzystuje dziesięciolecia doświadczenia w technologiach czystego powietrza w laboratorium badań na zwierzętach, chroniąc personel i środowisko laboratoryjne przed:

  • Zagrożeniami związanymi ze sprzętem, materiałami i praktykami stosowanymi przy rutynowej hodowli zwierząt;
  • Zagrożeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z kontaktem ze zwierzętami;
  • Zagrożenia związane z techniką lub materiałami lub substancjami niebezpiecznymi biologicznie, które mogą być stosowane podczas badań na zwierzętach.