Liofilizatory laboratoryjne do 4 kg

Suszenie produktów klasycznymi metodami może prowadzić do niepożądanych zmian natury chemicznej i biologicznej. W celu uzyskania możliwie najbardziej neutralnych wyników stosuje się Liofizatory (tutaj w wariancie do 4 kg). Urządzenia te wykorzystują zjawisko sublimacji do usunięcia wilgoci z produktów — następuje tutaj proces bezpośredniego przejścia rozpuszczalnika ze stanu ciekłego w gazowy. Taka metoda uważana jest za jeden z najłagodniejszych sposobów suszenia produktów.

Liofizatory do 4 kg stosowane są do suszenia różnego typu żywności, a także produktów chemicznych i materiałów biologicznych. Nieco większa pojemność kondensatora lodu zwiększa swobodę dobierania materiału roboczego, co przekłada się również na wydajność całego procesu — ta sięga natomiast nawet 3 kg na 24 godziny, w przypadku tej klasy urządzeń.

Nie bez znaczenia jest także zakres materiałów wykorzystanych do wykonania kluczowych komponentów liofizatorów o pojemności do 4 kg. Stal kwasoodporna umożliwia bezpieczne rozmrażanie i mycie komory wewnętrznej.